german
  arabic
  french
  english
 

เกาะพีพี ประเทศไทย
ระบบสวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า
โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน (PPP Project)

ระบบสวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า
มีการปรับใช้ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ, สังคมและเศรษฐกิจบนเกาะในภาคใต้ของประเทศไทย

มีการจัดทำระบบสวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า
9 แห่งใน PP Princess รีสอร์ท (มีการสร้างบ้านพักไว้บนหาดทราย) มีการจัดทำระบบสวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า ไว้ภายในสวนท่ามกลางบ้านพัก

ระยะเวลาโครงการ
ตุลาคม พ.ศ. 2543 – มกราคม พ.ศ. 2545

ขนาด
สวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า จำนวน 500 แปลง
น้ำเสีย 75 ลูกบาศก์เมตร / วัน
พื้นที่ 1000 ตารางเมตร สวนบำบัดน้ำเสียขยายออกไปกว่า 9 แห่ง

ความพิเศษ
มีการควบคุมอัตโนมัติแบบ GSM ผ่านทาง Internet
นำมารวมไว้ภายในสวนของรีสอร์ท
สามารถติดตั้งไว้ใกล้กับที่พักอาศัยได้

หุ้นส่วนโครงการ
  Luxor / ประเทศอียิปต์
  ชลบุรี / ประเทศไทย
  เกาะพีพี / ประเทศไทย