german
  arabic
  french
  english
 

ระบบสวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า

เทคโนโลยีใหม่นี้เป็นลักษณะพิเศษ
โดยใช้ระบบสายส่งน้ำที่มีการพัฒนาในรูปแบบใหม่ สำหรับกระจายน้ำเสีย
การทำงานของระบบสวนบำบัดน้ำเสีย ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นและน้ำไม่จับตัวแข็งในช่วงฤดูหนาว ระบบสายส่งน้ำแบบ ซับเทอร่า จะกระจายพ่นฉีดน้ำเสียผ่านต้นพืชน้ำ
(จำพวก ตระกูล ต้นอ้อ, ต้นกก) ซึ่งการพ่นฉีดน้ำนั้นจะช่วยเพิ่มออกซิเจน
ให้กับแบคทีเรีย อันจะนำไปสู่
การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสียได้มากขึ้น

ข้อดีของระบบ

 • มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียดีมาก หลังจากน้ำเสียถูกบำบัด
  ผ่านสวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่าแล้ว ปริมาณสารอินทรีย์ต่างๆ รวมทั้ง ค่าบีโอดี ลดลง ได้ดีมาก และค่าต่ำกว่าในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ใช้ต้นทุนต่ำ
 • อายุการใช้งานนาน
 • ปราศจากกลิ่นรบกวน
 • น้ำไม่จับตัวแข็งในฤดูหนาว
 • ง่ายต่อการขยายขนาด
  ระบบสวนบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม
 • ปรับเข้ากับภูมิทัศน์ได้อย่างกลมกลืน


Technologyกรุณาคลิกที่นี่ เพื่อชมภาพเคลื่อนไหว ของระบบสวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่า

(Flash needed!)การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์


ทางบริษัทพร้อมนำเสนอการให้บริการเพิ่มเติม
ของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ
ิระบบนี้ใช้ตรวจวัดชีวเคมีและปัจจัยทางกายภาพ
ซึ่งมีการสรุปในแต่ละหน่วยว่ามีการทำงานอย่างไร
มีระบบควบคุม และ ระบบวิเคราะห์จากระยะไกล
รวมทั้งควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

 
    
แผ่นพลาสติกกันซึม พีอี


    subterra
ระบบกระจายน้ำ

 
    
ระบบทดสอบพ่นน้ำผ่านสายยาง

 
    Phragmites australi่่s
ต้นพืชน้ำ ตระกูล ต้นกก และ ต้นอ้อ

 
    subterra
ในชีวิตประจำวัน


 
 
  ระบบควบคุม Telematic-GSM-Control