german
  arabic
  french
  english
 

Hotels

สวนบำบัดน้ำเสียซับเทอร่าเหมาะสำหรับ ธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมี ลักษณะอากาศแห้งรวมทั้งประเทศ ในเขตภูมิอากาศแบบเขตร้อน เพราะระบบซับเทอร่ามีความคงทน ในสภาพภูมิอากาศที่มีีการเปลี่ยนแปลง และต้นพืชก็ยังทนทานต่อสภาพอากาศ เช่นเดียวกัน น้ำที่ได้รับการบำบัดสามารถ ใช้ในการทดน้ำเพื่อเกษตรกรรมได้ ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนหนึ่งด้วย นอกจากเหตุผลด้านการรักษาระบบนิเวศน์ และ การประหยัดแล้ว ระบบสวนบำบัดน้ำเสีย ยังสามารถผสมผสานให้เข้ากับการจัด และการออกแบบสวน หรือปรับภูมิทัศน์ ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติได้อีกด้วย


Buchholzmuehle, Saxony-Anhalt
/ ประเทศ เยอรมัน

 • โรงแรมและร้านอาหาร
 • น้ำเสียมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสูง
 • ออกแบบสำหรับรองรับน้ำเสียชุมชน ขนาด 70 คน
 • สวนบำบัดน้ำเสีย
  ขนาด 210 ตารางเมตร
 • สร้างเมื่อปี พ.ศ.2540


Alpha Beach Hotel, Rhodes
/
ประเทศ กรีซ

 • โรงแรมขนาด 400 เตียง พร้อมร้านอาหาร
 • เปิดทำการในช่วงฤดูการท่องเที่ยว, ปิดทำการช่วงฤดูหนาว
 • ออกแบบสำหรับรองรับน้ำเสียชุมชน ขนาด 500 คน
 • สวนบำบัดน้ำเสีย 7 แปลง บนเนื้อที่ 1000 ตารางเมตรอยู่ใกล้ที่พักอาศัย
 • สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543


• Landhaus Elbufer, Güstorf

/ ประเทศ เยอรมัน

 • โรงแรมพร้อมบริการคนพิการทุพพลภาพ
 • น้ำเสียมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสูง
 • ออกแบบสำหรับรองรับน้ำเสียชุมชน ขนาด 70 คน
 • สวนบำบัดน้ำเสีย
  ขนาด 210 ตารางเมตร
 • สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541

PPPrincess Beach Resort, Phi Phi Island / ประเทศไทย

 • โรงแรมขนาด 500 เตียง, ร้านอาหาร 2 แห่ง, ร้านซักรีด
 • น้ำเสียมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฤดูการท่องเที่ยว
 • โรงแรมตั้งอยู่ในภูมิอากาศร้อน และมีฝนตกโดยรอบ
 • ออกแบบสำหรับรองรับน้ำเสียชุมชน ขนาด 767 คน
 • สวนบำบัดน้ำเสีย 8 แปลง บนพื้นที่ขนาด 2000 ตารางเมตร
 • สร้างเมื่อปี พ.ศ.2544
 • มีระบบการควบคุมด้วย ระบบคอมพิวเตอร์แบบ GSM  โรงแรม
  ค่ายพักและสวนหย่อม
  จุดแวะพักทางหลวงพิเศษ
  โรงงานอุตสาหกรรม
  เขตชุมชน
  ที่พักอาศัยส่วนบุคคล

 

 

 

 

 

 

 


   Buchholzmühle, Saxony-Anhalt / ประเทศ เยอรมัน       Alpha Beach Hotel, Rhodes /
ประเทศ กรีซ       Landhaus Elbufer, Güstorf /
ประเทศ เยอรมัน       PPPrincess Beach Resort, Phi Phi Island /        
ประเทศไทย