german
  arabic
  french
  english
 

ค่ายพัก – และสวนหย่อม

ค่ายพักโดยทั่วไป จะตั้งอยู่ในเขตธรรมชาติ ซึ่งก็เหมาะสำหรับการจัดสร้างสวนบำบัดน้ำเสียด้วย เนื่องจากระบบสวนบำบัดน้ำเสียเป็นมิตร กับธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน เฉกเช่นระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไป


Vital-Kurcamping Bayerbach,
Bavaria /
ประเทศเยอรมัน

 • ค่ายพักพร้อมสปาและร้านอาหาร
 • ระบบปฏิบัติการพร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลงตลอดปี
 • ออกแบบสำหรับรองรับน้ำเสียชุมชน ขนาด 750 คน
 • สวนบำบัดน้ำเสีย บนพื้นที่ขนาด
  2250 ตารางเมตร


Mkuhlu Picnic Spot, Krueger National-Park / ประเทศแอฟริกาใต้

 • สวนปิคนิค ใน วนอุทยานแห่งชาติ Krueger
 • ร้านอาหารและบ้านพัก
 • ออกแบบสำหรับรองรับน้ำเสียชุมชน ขนาด 20 คน
 • สวนบำบัดน้ำเสีย บนพื้นที่ขนาด 50 ตารางเมตร
 • สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541
  โรงแรม
  ค่ายพักและสวนหย่อม
  จุดแวะพักทางหลวงพิเศษ
  โรงงานอุตสาหกรรม
  เขตชุมชน
  ที่พักอาศัยส่วนบุคคล